SPONZOŘI

OD 1.3.2021 

SE POZASTAVUJÍ TRÉNINKY

Budeme doufat, že vše "COVID" brzy skončí a my se co nejdříve vrátíme na hřiště 

Přidej se k nám k naší 3 týdenní challenge. Najdi kamarády, hýbej se, udělej něco nejen pro sebe
CHALLENGE RUGBY LIONS RUMBURK | Facebook 

JSME SOUČÁSTÍ

ETICKÝ KODEX
RC LIONS RUMBURK

      HRÁČ                              TRENÉR                                RODIČ

PROSPEKTOVÝ LETÁK 


Co je RUGBY?

Kontaktní míčový sport, který se v 19. století rozšířil v Anglii. Jeden z mála sportů, který má své hodnoty a dodržuje je.

ČESTNOST

Čestnost je základním prvkem ragby. Je vytvářena poctivostí a fér hrou

NADŠENÍ

Ragbisty a ragbyové příznivce spojuje vášnivé nadšení pro ragby. Ragby přináší vzrušení, emoce a vědomí sounáležitosti s globální ragbyovou rodinou.

SOUDRŽNOST

Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly.

DISCÍPLÍNA

Kázeň je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k pravidlům, předpisům a základním hodnotám ragby.

ÚCTA a RESPEKT

Úcta ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve hře je prvořadá